Automotive® Executive Search
Onze werkwijze is uw waarborg voor snelheid!

Door de kennis van de automobiel branche, de branche structuur en branche segmenten, weet AUTOMOTIVE CONSULT® de weg te vinden naar juist die kandidaat, die past in de vacature binnen uw bedrijf.

Uiteindelijk telt alleen het resultaat.

Het optimale resultaat van iedere rekruteringsopdracht is een kandidaat die goed functioneert, snel en blijvend onderdeel van uw organisatie wordt en vanaf de eerste dag een hoog rendement oplevert. Om dit resultaat te bewerkstelligen, verdiepen wij ons zowel in de kandidaten als in de opdrachtgever. Veel aandacht gaat naar het begrijpen van de cultuur van de opdrachtgever. Onze betrokkenheid met onze opdrachtgevers gaat verder dan de honorering.

Een goed kandidaat blijft.

Wij houden ons niet alleen bezig met de rekrutering, maar volgen ook na hun indiensttreding de integratie in uw bedrijf van dichtbij. Een goede kandidaat is immers een kandidaat die blijft. De praktijk wees uit dat de eerste maanden beslissend zijn. Wij kunnen, rekening houdend met de feedback van de kandidaat en u in gemeenschappelijk overleg een integratieplan opstellen. Juist door zo nadrukkelijk te investeren in het voor- en natraject kunnen wij u onze unieke integratiegarantie bieden.

De procedure

Uw eerste contact en de eventueel daaruit voortvloeiende aanbieding zijn absoluut vrijblijvend.

Bij het toekennen van de opdracht wordt u een bescheiden start-fee berekend. Daarna verrichten wij de werkzaamheden tot de gewenste resultaten zijn bereikt. Pas dan volgt een eindafrekening gebaseerd op een van tevoren overeengekomen bedrag. Een werkwijze die AUTOMOTIVE CONSULT® zich veroorloven kan omdat wij voldoende inzicht en ervaring in de automotivebranche hebben om in te schatten of de doelstellingen haalbaar zijn.

Al hetgeen u met ons bespreekt is volledig vertrouwelijk, tenzij u uitdrukkelijk toestemt in verder gebruik van informatie.

Wij zullen niet meer gegevens vragen dan noodzakelijk om uw opdracht goed uit te voeren.

Neem contact op met AUTOMOTIVE CONSULT ® :

Uw eerste vertrouwelijke gesprek verplicht u tot niets. Het begin van een vruchtbare samenwerking met positieve, meetbare resultaten.

Bel voor een vrijblijvend gesprek:

Tel: +32 (0)2 456 83 45