Automotive® Creatief ondernemerschap, een must binnen de nieuwe distributie verordening.

Doelstelling:

Laten ontdekken dat iedere situatie op verschillende wijzen kan benaderd worden en dat iedere benadering zijn specifieke voordelen maar ook consequenties heeft.

Inhoud:

Via twee verschillende rollenspelen worden de culturele belemmeringen in kaart gebracht en worden de deelnemers geleerd om deze remmingen te doorbreken en hoe met nieuwe ideeėn en invalshoeken omgegaan wordt.
De inventarisatie van onze mentale belemmmeringen lijdt tot een dieper inzicht in hoe we met gegevens van buitenaf omgaan. ,, Van daar uit leren we bruikbare werkmethodes om deze grenzen te overstijgen.

Automotive® Doelstelling bepalen


Doelstelling:

Het duidelijk leren bepalen van eigen doelstellingen.

Inhoud:

Hoe snel we ook gaan, als je je niet voortbeweegt in de juiste richting, dan maak je geen vooruitgang. ,, De enige manier om zeker te zijn dat je weet waar je op af stevent, is duidelijke doelstellingen formuleren. ,, Dan weet je waar je naartoe gaan en wanneer je aankomt.

via praktische oefeningen het opstellen en definiėren van eigen doelstellingen.

Automotive® Problemen oplossen.


Doelstelling:

Het aanreiken van praktische instrumenten om problemen op te lossen.

Inhoud:

Beslissingen! ,, Problemen!
Soms wordt het je teveel. ,, Misschien helpt als je bedenkt dat, als er geen beslissingen moesten genomen , of als er geen problemen waren om op te lossen, jij niet nodig zou zijn. ,, Bovendien wordt je werk makkelijker als je leert hoe je vlotter problemen kunt oplossen en beslissingen kunt nemen. ,, Als problemen goed worden opgelost, duiken ze niet opnieuw op. ,, Een aanslepend probleem vergt veel tijd en is irritant.

Het verwerven van de nodige stapstenen via analyse van de situatie tot adequate oplossingen te komen.

Automotive® Plannen


Doelstelling:

Het leren opstellen van realistische haalbare planningen.

Inhoud:

De meeste mensen en ondernemingen hebben niet de bedoeling te mislukken. ,, Hun planning is gewoon een mislukking. ,, Planning is iets bijkomstig. ,, Het is een noodzaak. ,, Planning moet altijd gebeuren. ,, ,, De meeste planning gebeurt snel en ter plekke. ,, Tijd die je steekt in planning is geen verloren tijd, het is gewonnen tijd - en tijd is geld! ,, Een succesvolle manager streeft altijd naar een zorgvuldige planning.

Via een praktijkcase het zelf opstellen van een realistische planning en het ontdekken van de basisvoorwaarden nodig voor het opstellen van een realistische planning.

Automotive® Organiseren


Doelstelling:

Het in zijn juiste constext plaatsen van wat organiseren omvat en wat we er moeten voor doen om de zaken te laten uitgroeien tot een succes.

Inhoud:

Een belangrijke taak van een “baas“ is de dingen organiseren en zo georganiseerd houden! ,, De term “organisatie“ verwijst naar hoe de medewerkers zijn onderverdeeld in patronen van werkrelaties. Sommigen zijn “vlak“ en simpel, met weinig stappen tussen de belangrijkste beslissers en de medewerkers. ,, Anderen zijn samengesteld uit vele stappen en mogelijk hiėrarchisch, complexen bureaucratisch.

Automotive® Beslissingen nemen.


Doelstelling:

Het wegnemen van onze remmingen om beslissingen te nemen.

Inhoud:

Beslissingen nemen is een van de belangrijkste capaciteiten die een “baas“ moet bezitten. ,, Goede beslissingen kunnen de verdienste zijn van een “baas“. ,, Jij en je medewerkers zuller beter presteren en de productiviteit zal toenemen. ,, Goede beslissingen nemen, kan worden geleerd en oefening baart kunst.

Automotive® Efficiėnt tijdsbeheer


Doelstelling:

Tijdsbeheer hangt nauw samen hoe we met de dingen des levens omgaan. Tijdsbeheer kan men leren door het verwerven de inzichten hoe wij vanuit onze voorkeuren omgaan met prioriteiten.

Inhoud:

Als je zegt “ik heb geen tijd“, dan is dat niet waar. Jij hebt evenveel tijd als iemand anders. Ieder van ons heeft evenveel uren in een dag. Je kan geen tijd kopen - je kan hem alleen sparen. Eens voorbij, kan tijd niet meer teruggenomen worden. Aangezien tijd beperkt is, moeten we hem zo effectief mogelijk leren gebruiken.

Er zijn verschillende redenen waarom we tijd goed moeten gebruiken. In de eerste plaats bepaalt de manier waarop we onze tijd gebruiken in grote mate hoe goed we onze jobs doen. Daarnaast zal hoe goed jij, als baas, je tijd gebruikt ook een invloed hebben op de effectiviteit van je werknemers. Als de tijd van de baas of werknemers wordt verspild, dan kost dat geld. Wat als een werknemer met een salaris van ongeveer € 20 000 per jaar slechtste een uur per dag verspilt? Als je rekening houdt met secundaire arbeidsvoorwaarden en het loon, dan kost dat het bedrijf bijna € 3 000 per jaar. Tenslotte zal je je baan en je leven onder controle hebben, wanneer je in staat bent goed te plannen en je tijd effectief te gebruiken. Zo kan je beter leven en met minder stress. Je kalmte en georganiseerde houding kan je medewerkers ook leren zich op dezelfde manier te gedragen.

Automotive® Prestatiegericht zijn


Doelstelling:

Het in zijn juist kader plaatsen van prestatiegericht te zijn.

Inhoud:

David C. McClelland en anderen hebben het gedrag van enkele zeer succesvolle “bazen“ bestudeerd. Zij ontdekten dat prestatiegerichte managers enkeke specifieke kenmerken gemeenschappelijk hebben.
Succesvolle “bazen“:

 • stellen voor zichzelf bereikbare maar toch veeleisende objectieven op,
 • hebben voor zichzelf en anderen hoge verwachtingen,
 • voelen zich verantwoordelijk voor hun eigen gedrag,
 • krijgen graag en geven zelf onmiddellijk, regelmatig een concrete feedback,
 • zijn ervan overtuigd dat hun eigen inspanningen een verschil maken,
 • vergelijken hun vooruitgang met hun eigen mogelijkheden en niet met de groepsnormen

Automotive® Hoe medewerkers gestructureerd laten werken


Doelstelling:

Inzicht verwerven in wat gestructureerd werken is en het verwerven van praktische hulpmiddelen om gestructureerder te werken.

Inhoud:

Wat is structuur?
Wat is gestructureerd werken?
Wat zijn de voordelen ervan?
Praktische hulpmiddelen om gestructureerder te werken.

Automotive® Ontdekken van persoonlijke voorkeuren en hun impact op mijn resultaat


Doelstelling:

Het begrijpen van zijn eigen voorkeuren zodat men ook inzicht krijgt in zijn eigen management stijlen en valkuilen.

Inhoud:

Via het invullen van een levensstijl inventaris het komen tot het ontdekken van zijn persoonlijke voorkeuren en de invloed ervan op onze resultaten.

Automotive® Brainstormen


Doelstelling:

Het leren houden van een efficiėnte brainstormsessie

Inhoud:

Via een brainstormsessie ontdekken hoe deze werkelijk werkt en wat de elementaire voorwaarden zijn om een goede brainstormsessie te houden.

Automotive® In team werken


Doelstelling:

Inzicht verwerven in teamwork.

Inhoud:

Een team bestaat uit de werknemers en hun baas. Hoe kan zo“n eenvoudige structuur toch zo sterk zijn? Belangrijk is hoe de werknemers staan tegenover het team, wat dit team doet en hoe ze dat doen.

Een sterk team geeft de werknemers het gevoel dat ze:

 • meer voldoening putten uit hun werk,
 • het werk beter de bas zijn,
 • betrokken zijn bij een groter aantal verschillende taken,
 • bijdragen leveren die goed worden gebruikt,
 • nieuwe vaardigheden leren,
 • gerespecteerd en erkend worden.

Automotive® Ieder zijn verantwoordelijkheid


Doelstelling:

Leren ontdekken wat verantwoordelijkheid is, hoe en wanneer men verantwoordelijkheid kan doorgeven aan medewerkers.

Inhoud:

Wat is verantwoordelijkheid?
Hoe kan je iemand verantwoordelijkheid geven zonder dat hij dit als druk ervaart?
Conflict verantwoordelijkheid macht.

Automotive® Delegeren


Doelstelling:

Wat is delegeren en hoe doe je dat.

Inhoud:

Jouw taak is werk gedaan krijgen door en met anderen. Dat betekent dat “bazen“ opleggen en delegeren. Velen geven toe dat ze het verschil niet zo goed begrijpen.

Werk opleggen is specifieke taken geven aan werknemers en hen vaak zeggen hoe ze ze moeten uitvoeren. Bijvoorbeeld: “Neem a.u.b. deze totalen en registreer ze hier“ of “rangschik deze naar nummer en verpak ze dan zoals deze hier.“

Opdrachten geven is slechts een aspect van de taak van een baas. Om het werk te krijgen moet er meer gebeuren dan enkel opdrachten geven. Vaak doe je er goed aan te delegeren.

Werk delegeren betekent je mensen de verantwoordelijkheid en het nodige gezag geven om een taak uit te voeren en hen toestaan zich van deze taak te kwijten op hun eigen manier. Bijvoorbeeld: “Jij zorgt ervoor dat het materiaal wordt nagekeken, de kleine dingen worden afgehandeld en je vertelt mij welke grote herstellingen nodig zijn, “of het materiaal dat moet worden opgestuurd, is net aangekomen, zorg jij ervoor dat het in orde is en dat het wordt verzonden? Vraag hoe je te helpen als dat nodig mocht zijn. Wend je tot mij als je vragen hebt.“

Sommige “bazen“ hebben een afkeer van delegeren. Sommigen doen het nooit. Zij steken hun tijd in het geven van opdrachten. Er zijn veel redenen waarom “bazen“ niet willen delegeren en evenveel redenen waarom goede “bazen“ wel willen delegeren.

Automotive® Vertrouwen creėren


Doelstelling:

Vertrouwen, wat is dat en hoe bouw je dit op?

Inhoud:

Wetenschappelijk onderzoek richt zich op een veelbelovend nieuw onderwerp: de rol van vertrouwen in de werkplaats. Vertrouwen is de mate waarin een individu gelooft dat de baas betrouwbaar is. Volgens onderzoekers heeft het vertrouwen een invloed op hoe een persoon voelt over en zich gedraagt tegenover de klanten, het werk en de collega“s, de baas. Iemands vertrouwen bepaalt ook zijn arbeidstevredenheid.

Automotive® Hoe vertaal ik moeten naar iets graag willen


Doelstelling:

Hoe geraak je af van verplichten en ga je naar graag doen?

Inhoud:

De dag van vandaag wensen de mensen niet meer te werken in een sfeer van moeten maar in een sfeer ik doe dit graag voor u.

Hoe ga je de normale teaken vertalen naar iets wat ze graag en dus ook goed doen.

Automotive® Omgaan met verandering en weerstand


Doelstelling:

Leren begrijpen: Wat is weerstand en waarom hebben mensen weerstand?

Inhoud:

Wat is weerstand?
Hoe ontstaat weerstand?
Van welke factoren hangt dit af?
Hoe ga je ermee om?
Hoe kan je weerstand ombuigen in een neutraal tot positief gedrag?

Automotive® Engagement tonen


Doelstelling:

Leren begrijpen wat engagement is en hoe je dit kan tonen, overbrengen naar je medewerkers/collega“s.

Inhoud:

Engagement bij een bedrijf wordt door je handelingen getoond in een grote betrokkenheid ,bij het steunen van activiteiten en houdingen ten gunste van het bedrijf. Engagement wil zeggen dat wat je doet ook graag doet en dat je doorgaat, ook al zijn de resultaten niet heel duidelijk. Gedrag is een waarneembare indicator van wat je bent en wat je wilt doen. Als mensen geėngageerd zijn, blijven ze proberen, ook in moeilijke situaties.

Automotive® Evalueren van prestaties


Doelstelling:

Hoe op een constructieve wijze prestaties evalueren met je medewerkers.

Inhoud:

Medewerkers beoordelen is een zware taak. Het is één van de minst aantrekkelijke taken van de “baas“. Noch de “baas“ noch de werknemer kijken uit naar de evaluatiegesprekken. Omdat jij verantwoordelijk bent voor de prestaties van je entiteit, ben je tevens verantwoordelijk voor het beoordelen en het verbeteren van de capaciteiten van de medewerkers.

Automotive® Begeleiden van medewerkers


Doelstelling:

Van baas naar coach

Inhoud:

Er bestaan een paar inefficiėnte ondernemingen met goede werknemers, maar er zijn goede bloeiende ondernemingen zonder bijzondere werknemers. Succesvolle “bazen“ besteden aandacht, tijd en middelen aan de ontwikkeling van medewerkers. Ze streven ernaar de ontplooiing van de werknemer te stimuleren op een informele manier, door nieuwe en uitdagende opdrachten te geven waarvoor de werknemer nieuwe vaardigheden onder de knie moet krijgen. Bazen die moeite doen om hun werknemers te ontwikkelen delegeren taken en, nadat ze het werk en het belang ervan hebben uitgelegd, geven ze de nodige aanmoediging en autonomie zodat de taak goed en op een verantwoorde manier kan worden uitgevoerd.

Automotive® Stress en omgaan met stress


Doelstelling:

Stress als een positieve factor op weg naar resultaat.

Inhoud:

Robert Frost zei: “Zorgen doden meer mensen dan werk. De redenen hiervoor is dat er nog al wat mensen meer tijd besteden aan zich zorgen maken dan aan werken. “Bezorgd en onder stress zijn, heeft een invloed op de productiviteit van mensen. Het beļnvloedt ook hun gezondheid en hun relaties met anderen.

Stress is niet noodzakelijk slecht. Positieve stress (eustress genaamd) maakt ons wakker en brengt ons op gang. Als er geen stress zou zijn, dan zouden we minder vooruitgang maken. Soms hebben we behoefte aan positieve stress om in de hoogste versnelling te komen. De atleet die opstaat voorop het spel en de werknemer die ernaar streeft zijn werk klaar te hebben voor de deadline zetten zichzelf onder stress om goed te werken.

Stress kan ook negatief zijn (disstress genaamd). Het probleem is dat disstress leed veroorzaakt en ons fysiek kan schaden. In feite hebben we een epidemie van disstress die de fysieke en mentale gezondheid, de productiviteit en de veiligheid van de werknemer beļnvloeden.

Automotive® Omgaan met conflicten


Doelstelling:

Het leren omgaan en vermijden van conflicten of dat iets escaleert naar een conflict.

Inhoud:

Conflicten zijn normaal en onvermijdelijk in ondenemingen en tussen individuelen. Als twee of meer mensen geloven dat hun doelstellingen onverenigbaar zijn, leidt dat tot conflicten. Deutsch stelt dat conflicten ontstaan telkens als een handeling van een persoon of van een groep de gewenste handeling van een andere persoon of groep voorkomt, verhindert, stoort, schaadt of één of andere manier bemoeilijkt. In recente studies over het oplossen van geschillen wordt de nadruk gelegd op de visies van de betrokkenen. Het is aangetoond dat de partijen de situatie fout kunnen inzien en, in werkelijkheid, niet zover van een akkoort verwijderd zijn.

In periodes van verandering en stress nemen conflicten alarmerend toe. Conflicten die niet in de hand worden gehouden, zijn zeer schadelijk, maar als conflicten doeltreffend worden opgelost, zijn de voordelen enorm.

Automotive® Interviewen en selecteren


Doelstelling:

Het verwerken van basistechnieken van het interviewen en screenen van potentiėle medewerkers.

Inhoud

Welke zijn de belangrijkste criteria waarop je een interview baseert.
Wat moet je in het bijzonder op letten.
Wat wil je bereiken via het interview.

Automotive® Wat is een verkoopsproces


Doelstelling:

Inzicht verschaffen, in hoe een verkoopsproces verkoopt.

Inhoud

Definitie van een verkoopsproces.
Welke elementen zijn noodzakelijk in een verkoopsproces.
Het opstellen van een verkoopsproces gelinkt aan de dagelijkse realiteit.
Her opstellen van een checklist voor het verkoopsproces.

Automotive® Verkopen van oplossingen


Doelstelling:

Het verwerven van het inzicht in het verschil tussen hard selling en oplossingen verkopen.

Inhoud

Wat is een oplossing
Wie is eigenaar van de oplossing
Wat is er nodig om een oplossing te kunnen aanraken
Het opstellen van praktische hulpinstrumenten om ondersteunende vragen te kunnen stellen gelinkt aan de producten en diensten die je wenst te verkopen.

Automotive® Coachen van verkoopteams


Doelstelling:

Het via coachen verhogen van de verkoopsresultaten van het verkoopsteam.

Inhoud

Het verschil tussen coachen en mensen onder druk zetten.
Wat heb je nodig om effectief een team en/of verkoper te kunnen coachen.
Coachingstechnieken.

Automotive® Psychologie van de kopende klant


Doelstelling:

Het verwerven van het inzicht van hoe een klant werkelijk koopt. Het verstaan van de psychologische processen die daarbij doorlopen worden door de klant en hoe daar constructief op inspelen.

Inhoud

Het doorgronden van het psychologisch proces van de kopende klant.
Het daaraan koppelen van een zowel marketing technieken, verkoopstechnieken en klanten opvolg technieken

Automotive® Omgaan met moeilijke klanten


Doelstelling:

Het vlot kunnen inspelen op het gedrag van moeilijke klanten, het begrijpen van wat er achter zit zodat er dan constructief kan op ingespeeld worden.

Inhoud

Inzicht geven in het psychologisch gedragproces van een moeilijke klant.
Het leren begrijpen waarom wij het daar zo moeilijk mee hebben en wat dit in ons functioneren stuurt.
Via rollenspelen het inoefenen van een adequaat gedrag met moeilijke klanten.

Automotive® Wat is klantgericht functioneren


Doelstelling:

Inzicht geven van wat de actuele klantenverwachtingen zijn en deze kaderen in actuele maatschappelijke context

Inhoud

Het aanreiken van inzicht in het psychologisch verwachtingsprofiel van de klant.
Het linken van het psychologisch verwachtingsprofiel van de klant aan ons eigen functioneringsprofiel.
Het opstellen van een klantgericht functioneringspatroon met de nodige meetpunten.

Automotive® Verkoopsobjecties en afsluiten


Doelstelling:

Het geven van inzicht hoe omgaan met verkoopsobjecties en het aanbrengen van afsluittechnieken

Inhoud

Hoe verloopt het psychologisch proces bij de aankoop van investeringsgoederen.
Vanwaar komen de koopobjecties.
Omgaan met de koopobjecties.
Afsluittechnieken.

Automotive® Kalender Training & Seminars


Raadpleeg hier onze kalender.